Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Celulární hamartom pankreatu napodobující gastrointestinální stromální tumor

Recentně popsaná tumoriformní léze tvořená dobře ohraničeným nakupením nepravidelně uspořádaných ale dobře diferencovaných pankreatických acinů a duktů mezi pruhy mesenchymální tkáně tvořené svazky cytologicky blandních vřetenitých buněk, které jsou pozitivní v imunohistochemickém průkazu CD34, KIT a bcl-2 (274).

Index
GIST