Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Fibrosarkom

Při aplikaci současných přísných kriterií je fibrosarkom vzácnou jednotkou, v gastrointestinální lokalizaci přímo raritní, publikovanou ve formě ojedinělých kazuistik, navíc většinou v pre-KIT éře. K jeho diagnóze je nutný průkaz retikulin-produkujících fibroblastů uspořádaných do obrazu „rybí kosti“, přičemž by neměly být přítomny výraznější pleomorfie a světelně-mikroskopické, imunohistochemické, ultrastrukturální ani molekulárně genetické znaky jiné specifické diferenciace (162).

Index
GIST