Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Hemangiopericytom

Přestože hemangiopericytom byl v ojedinělých případech v gastrointestinální lokalizaci popsán (120-123), jedná se většinou o starší kazuistiky publikované v dobách výrazného abusu této diagnózy mimo hranice její definice deklarované Stoutem v roce 1942 (124), takže nelze dnes s jistotou rozhodnout, kdy se jednalo skutečně o hemangiopericytom, a kdy pouze o „hemangiopericytoma-like pattern“ v jiných tumorech, zejména solitárním fibrózním tumoru, glomových nádorech, synoviálním sarkomu, MPNST, mesenchymálním chondrosarkomu nebo fosfaturickém mesenchymálním tumoru, které všechny mohou sdílet s hemangiopericytomem jeho tzv. charakteristické parohovitě se větvící cévy ve vřetenobuněčné proliferaci (125).

Index
GIST