Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Neurofibrom a smíšené glioneurální tumory

Neurofibrom je v trávicím traktu vzácná léze vyskytující se častěji u pacientů s neurofibromatózou 1. typu. Většinou tvoří dobře ohraničenou neopouzdřenou lézi v submukóze, histologicky sestávající z protáhlých a zvlněných vřetenitých buněk s blandními zašpičatělými jádry. Imunohistochemicky lze prokázat polymorfní složení nádoru ze Schwannových buněk, fibroblastů, axonů a případně i perineurálních buněk. Bimorfní histologický vzhled ganglioneuromu většinou umožňuje jeho spolehlivé odlišení (24, 25). Ganglioneuromy se mohou vyskytovat ve formě polypoidního ganglioneuromu, ganglioneuromatózní polypózy (někdy v asociaci s lipomy a „skin tags“) a difuzní ganglioneuromatózy, která může byt součástí syndromu MEN 2b, neurofibromatózy 1. typu, tuberózní sklerózy a Cowdenova syndromu. (25, 26). Gangliocytický paragangliom je benigní tumoriformní afekce nejasné histogeneze vyskytující se téměř výhradně v periampulární oblasti duodena. Histologický vzhled je charakteristický kombinací struktur ganglioneuromu, paragangliomu a karcinoidu (27, 28). Lézí nejasného vztahu ke schwannomu a neurofibromu je nedávno i v trávicí trubici popsaný „slizniční benigní epiteloidní nádor nervové pochvy“ (29).

Index
GIST