Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Leiomyom/leiomyosarkom

Dříve často diagnostikované hladkosvalové tumory trávicí trubice jsou ve skutečnosti vzácnou entitou, která se vyskytuje častěji než GIST pouze v jícnu (1-3), zatímco v žaludku a tenkém střevě je vyloženě vzácná (4), v kolorektální oblasti je již relativně častější, stejně jako v jícnu jde hlavně o benigní leiomyomy (5-7). Relativně častý je výskyt hladkosvalových nádorů v retroperitoneu (8, 9). Vzhledem k odlišnému biologickému chování leiomyomu a GISTu, a možnosti terapeutického ovlivnění GISTu imatinibem (narozdíl od leiomyosarkomu), má tato nejčastější diferenciální diagnóza velký klinický význam. Histologicky jsou leiomyomy tvořeny vřetenitými buňkami s eosinofilnější cytoplasmou bohatší na myofibrily než je zvykem u GISTů. Imunohistochemicky sdílejí s GISTy jejich poměrně častou pozitivitu aktinu a h-caldesmonu, bývají však téměř vždy desmin-pozitivní, častěji CD34-negativní a hlavně většinou KIT-negativní (1-3, 10-12). Molekulárně genetický průkaz KIT nebo PDGFRA mutace vylučuje diagnózu hladkosvalového nádoru, i při případné aberantní imunoexpresi KIT (13).

Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
 

Index
GIST