Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Intraabdominální fibromatóza (desmoid)

Vřetenobuněčná tumoriformní lokálně agresivní léze vstupující do diferenciální diagnózy především s (extra)gastrointestinálními stromálními tumory mesenteria a retroperitonea, vzácněji však postihující i stěnu trávicí trubice (126-128). Zavádějící může být zejména KIT-pozitivita fibromatózy, která ovšem není podmíněna mutací KIT (129, 130). Někteří autoři považují tuto pozitivitu za důsledek nedostatečné specificity polyklonální protilátky, která je technicky odstranitelná (131-133). Mutace PDGFA ani PDGFRA nebyly zjištěny, i přes imunohistochemickou pozitivitu odpovídajících proteinů v těchto případech (133). Na druhou stranu byla ovšem zaznamenána terapeutická odpověď desmoidu na imatinib (134). Každopádně se při zmíněné nízké spolehlivosti imunoexprese KIT jako diskriminačního markeru stává klíčovým histologický obraz charakterizovaný zejména řazením monomorfních vřetenitých buněk rovnoběžně s jejich dlouhou osou do dlouhých a širokých svazků s abundantním kolagenózním stromatem příležitostně tvořícím keloidní agregáty odlišné od skeinoidních vláken, nepřítomností větších hemoragií, nekróz, pseudocyst, epiteloidních buněk a organoidního uspořádání (129, 130, 135). Pomocným markerem dále může být nukleární pozitivita beta-cateninu v desmoidu (136, 137), případně průkaz mutací genu beta-cateninu nebo APC v těchto afekcích (136, 138-141).

Index
GIST