Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Maligní melanom

Vzhledem k časté KIT-pozitivitě může maligní melanom, zejména amelanotický, vést k záměně s GISTem (168, 169). Měl by ovšem být odlišitelný na základě imunoexprese běžných melanocytárních markerů.

Index
GIST