Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Karcinom

GIST může připomínat karcinom nejen svým způsobem růstu (236) a případnou epiteloidní morfologií, ale i imunoexpresí cytokeratinů (147, 148). Naopak karcinom, zejména vřetenobuněčný (sarkomatoidní karcinom, karcinosarkom) může imitovat gastrointestinální stromální tumor, zvláště když exprimuje KIT (237). Kromě důkladného samplingu může charakter nádorových buněk se sporným imunofenotypem objasnit mutační analýza genů KIT a PDGFRA.

Index
GIST