Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Solitární fibrózní tumor (SFT)

Nádor lokalizovaný většinou na seróze, vzácně však i v parenchymatózních orgánech dutiny břišní (110), histologicky s „patternless“ uspořádáním vřetenitých buněk v alternující hypo- a hypercelulární oblasti a s ložiskovou kolagenizací (111), je při diagnostických obtížích nejlépe odlišitelný svou KIT-negativitou (10, 112, 113), případně absencí mutací KIT a PDGFRA, protože pozitivita SFT v průkazu CD34, bcl-2 a CD99 je sdílena i GISTem (112-116).

Index
GIST