Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Dediferencovaný liposarkom

Tento typ liposarkomu, který může nejvíce imitovat GIST, lze odlišit dostatečným samplingem se zachycením dobře diferencované komponenty. Pozitivní imunohistochemický průkaz liposarkomu je prakticky v současné době nemožný, proto ve sporných případech zbývá průkaz GIST-specifických markerů a molekulární genetika (142, 143). Narozdíl od dobře diferencovaného liposarkomu i sekundárně dediferencovaného liposarkomu mají de novo dediferencované liposarkomy tendenci k zakládání metastáz, zejména pod obrazem myxofibrosarkomu (144).

Index
GIST