Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
www.gist.nadory.cz

Gastrointestinální stromální tumor (GIST)

Autoři:

Prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D., MUDr. Zdeněk Linke, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., RNDr. Radek Šíma, Ph.D., Prof. MUDr. Michal Michal, prim. MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D., RNDr. Petr Grossmann, RNDr. Václava Smitková

Pracoviště:

Šiklův ústav patologie FN Plzeň a LF UK Plzeň,
Bioptická laboratoř Plzeň,
Radioterapeuticko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Motol


Poslední aktualizace: 11. října 2013


Nádory.czGIST