Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Molekulárně genetické a klinické varianty GIST

Kromě běžných sporadických adultních GISTů existuje minoritní heterogenní skupina nádorů morfologicky identických s GISTem, které však mají specifický klinický obraz a biologické vlastnosti. Pozornost klinika mohou upoutat zejména vícečetným výskytem, hlavně v mladším věku.

S výjimkou familiárního GISTu, který je podmíněn germinální mutací KIT nebo PDGFRA, se ostatní jmenované odlišují také molekulárně genetickým profilem.

Index

  1. Familiární GIST
  2. Carneyho trias
  3. Carney – Stratakis syndrom
  4. Neurofibromatóza 1. typu
  5. Sporadický pediatrický GISTGIST