Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Naše diagnostické možnosti

Naše laboratoř nabízí diagnostiku GIST podle doporučení Consensus Conference pořádané v roce 2004 pod záštitou European Society of Medical Oncology (1):

  • standardní histologické vyšetření patology zkušenými v diagnostice GIST a jiných mesenchymálních nádorů trávicího traktu
  • imunohistochemické vyšetření exprese KIT (CD117), PDGFRA, DOG1 a jiných markerů používaných v diferenciální diagnostice mesenchymálních nádorů trávicího traktu
  • stanovení rizika agresivního chování tumoru dle NIH CC 2001 a Miettinena
  • vyšetření mutací KIT, PDGFRA, SDHB, SDHC, SDHD a BRAF.

Literatura

  1. Blay JY, Bonvalot S, Casali P, et al. Consensus meeting for the management of gastrointestinal stromal tumors. Report of the GIST Consensus Conference of 20-21 March 2004, under the auspices of ESMO. Ann Oncol 2005; 16(4): 566-578.GIST