Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Molekulárně genetické a klinické varianty GIST

Familiární GIST

Familiární GIST je poměrně vzácné, AD dědičné onemocnění, které je charakterizované abnormální proliferací buněčných řad regulovaných SCF – KIT signální cestou. Postiženými buněčnými populacemi jsou kromě Cajalových buněk melanocyty a mastocyty, z čehož vyplývají různé kombinace hyperplastických změn a nádorových proliferací u nemocných s germinální mutací KIT nebo PDGFRA.

Většina dosud publikovaných případů familiárního GISTu měla mutaci JM domény (exon 11) (1-13), přičemž multicentrický výskyt gastrointestinálního stromálního tumoru asociovaného s hyperplazií interstitiálních Cajalových buněk myenterického plexu se často kombinoval s kožními hyperpigmentacemi (1, 4-7, 9, 12, 13), zejména v perianální oblasti, ale i na kůži obličeje, trupu, končetin, a na sliznicích, v jedné rodině i s výskytem maligního melanomu (6). V jedné rodině byla navíc popsána i urticaria pigmentosa (5), v jiné dysfagie a mnohočetné divertikly tenkého střeva (9).

Jedna práce (14) podává jen morfologický popis bez mutační analýzy, ve zbývajících případech byla prokázana mutace v exonu 13 (doméně TK I) (15, 16), exonu 17 (doméně TK II) (17-19), mimo „hot spots“ ležícím exonu 8 (20) KIT, a v 18. exonu (doméně TK II) (21) i 12. exonu (JM doméně) genu PDGFRA (22, 23).

Tyto minoritní mutace byly charakterizovány absencí hyperpigmentací při mutaci v TK I doméně KIT (15), dysfagií (bez zmínky o hyperpigmentaci) při jedné mutaci v TK II doméně KIT (17), absencí hyperpigmentací, přítomností dysfagie a divertikulózou v druhé rodině s touto mutací (18), mastocytózou a dysfagií v rodině s mutací v exonu 8 KIT (20), abnormálně velkýma rukama považovanýma za kongenitální malformaci (bez proliferací mastocytárních a melanocytárních, a dysfagie) při mutaci v exonu 18 PDGFRA genu (21), obrazem intestinální neurofibromatózy v případě první rodiny s germinální mutací v exonu 12 PDGFRA (22), a asociací žaludečních GISTů s „fibroidními polypy“ (fibrózními tumory) a lipomy tenkého střeva v druhé rodině s mutací v tomto exonu (23, 24).

V tumorech byla v některých případech zjištěna ztráta druhé (divoké) alely nebo duplikace alely mutované (5, 13, 18). Nicméně ne ve všech případech je mnohočetný výskyt podmíněn germinální mutací některého z uvedených genů. Ve vzácných případech se mohou vyskytovat mnohočetné sporadické GISTy charakterizované různými mutacemi KIT u téhož pacienta, což se vykládá jako důsledek efektu pole (25).

Literatura

 1. Nishida T, Hirota S, Taniguchi M, et al. Familial gastrointestinal stromal tumours with germline mutation of the KIT gene. Nat Genet 1998; 19(4): 323-324.
 2. O'Brien P, Kapusta L, Dardick I, Axler J, Gnidec A. Multiple familial gastrointestinal autonomic nerve tumors and small intestinal neuronal dysplasia. Am J Surg Pathol 1999; 23(2): 198-204.
 3. Hirota S, Okazaki T, Kitamura Y, et al. Cause of familial and multiple gastrointestinal autonomic nerve tumors with hyperplasia of interstitial cells of Cajal is germline mutation of the c-kit gene. Am J Surg Pathol 2000; 24(2): 326-327.
 4. Maeyama H, Hidaka E, Ota H, et al. Familial gastrointestinal stromal tumor with hyperpigmentation: association with a germline mutation of the c-kit gene. Gastroenterology 2001; 120(1): 210-215.
 5. Beghini A, Tibiletti MG, Roversi G, et al. Germline mutation in the juxtamembrane domain of the kit gene in a family with gastrointestinal stromal tumors and urticaria pigmentosa. Cancer 2001; 92(3): 657-662.
 6. Li FP, Fletcher JA, Heinrich MC, et al. Familial gastrointestinal stromal tumor syndrome: phenotypic and molecular features in a kindred. J Clin Oncol 2005; 23(12): 2735-2743.
 7. Carballo M, Roig I, Aguilar F, et al. Novel c-KIT germline mutation in a family with gastrointestinal stromal tumors and cutaneous hyperpigmentation. Am J Med Genet A 2005; 132(4): 361-364.
 8. Kim HJ, Lim SJ, Park K, et al. Multiple gastrointestinal stromal tumors with a germline c-kit mutation. Pathol Int 2005; 55(10): 655-659.
 9. Robson ME, Glogowski E, Sommer G, et al. Pleomorphic characteristics of a germ-line KIT mutation in a large kindred with gastrointestinal stromal tumors, hyperpigmentation, and dysphagia. Clin Cancer Res 2004; 10(4): 1250-1254.
 10. Lasota J, Miettinen M. A new familial GIST identified. Am J Surg Pathol 2006; 30(10): 1342.
 11. Tarn C, Merkel E, Canutescu AA, et al. Analysis of KIT mutations in sporadic and familial gastrointestinal stromal tumors: therapeutic implications through protein modeling. Clin Cancer Res 2005; 11(10): 3668-3677.
 12. Kang DY, Park CK, Choi JS, et al. Multiple gastrointestinal stromal tumors: Clinicopathologic and genetic analysis of 12 patients. Am J Surg Pathol 2007; 31(2): 224-232.
 13. Kleinbaum EP, Lazar AJ, Tamborini E, et al. Clinical, histopathologic, molecular and therapeutic findings in a large kindred with gastrointestinal stromal tumor. Int J Cancer 2008; 122(3): 711-718.
 14. Handra-Luca A, Flejou JF, Molas G, et al. Familial multiple gastrointestinal stromal tumours with associated abnormalities of the myenteric plexus layer and skeinoid fibres. Histopathology 2001; 39(4): 359-363.
 15. Isozaki K, Terris B, Belghiti J, et al. Germline-activating mutation in the kinase domain of KIT gene in familial gastrointestinal stromal tumors. Am J Pathol 2000; 157(5): 1581-1585.
 16. Graham J, Debiec-Rychter M, Corless CL, et al. Imatinib in the management of multiple gastrointestinal stromal tumors associated with a germline KIT K642E mutation. Arch Pathol Lab Med 2007; 131(9): 1393-1396.
 17. Hirota S, Nishida T, Isozaki K, et al. Familial gastrointestinal stromal tumors associated with dysphagia and novel type germline mutation of KIT gene. Gastroenterology 2002; 122(5): 1493-1499.
 18. O'Riain C, Corless CL, Heinrich MC, et al. Gastrointestinal stromal tumors: insights from a new familial GIST kindred with unusual genetic and pathologic features. Am J Surg Pathol 2005; 29(12): 1680-1683.
 19. Thalheimer A, Schlemmer M, Bueter M, et al. Familial gastrointestinal stromal tumors caused by the novel KIT exon 17 germline mutation N822Y. Am J Surg Pathol 2008; 32(10): 1560-1565.
 20. Hartmann K, Wardelmann E, Ma Y, et al. Novel germline mutation of KIT associated with familial gastrointestinal stromal tumors and mastocytosis. Gastroenterology 2005; 129(3): 1042-1046.
 21. Chompret A, Kannengiesser C, Barrois M, et al. PDGFRA germline mutation in a family with multiple cases of gastrointestinal stromal tumor. Gastroenterology 2004; 126(1): 318-321.
 22. de Raedt T, Cools J, Debiec-Rychter M, et al. Intestinal Neurofibromatosis Is a Subtype of Familial GIST and Results From a Dominant Activating Mutation in PDGFRA. Gastroenterology 2006; 131(6): 1907-1912.
 23. Pasini B, Matyakhina L, Bei T, et al. Multiple gastrointestinal stromal and other tumors caused by platelet-derived growth factor receptor alpha gene mutations: a case associated with a germline V561D defect. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(9): 3728-3732.
 24. Carney JA, Stratakis CA. Stromal, fibrous, and fatty gastrointestinal tumors in a patient with a PDGFRA gene mutation. Am J Surg Pathol 2008; 32(9): 1412-1420.
 25. Agaimy A, Dirnhofer S, Wunsch PH, et al. Multiple sporadic gastrointestinal stromal tumors (GISTs) of the proximal stomach are caused by different somatic KIT mutations suggesting a field effect. Am J Surg Pathol 2008; 32(10): 1553-1559.

Index

 1. Familiární GIST
 2. Carneyho trias
 3. Carney – Stratakis syndrom
 4. Neurofibromatóza 1. typu
 5. Sporadický pediatrický GISTGIST