Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Molekulárně genetické a klinické varianty GIST

Neurofibromatóza 1. typu

Neurofibromatóza 1. typu (von Recklinghausenova choroba) je autosomálně dominantně dědičná choroba způsobená germinální mutací genu NF1 na 17. chromozomu. Proteinový produkt tohoto genu, neurofibromin, patří do rodiny GTPázu aktivujících proteinů (GAP) a jeho hlavní význam spočívá v negativní regulaci aktivity RAS proteinu. Hlavními znaky jsou kožní skvrny barvy bílé kávy, pigmentované hamartomy duhovky (Lischovy noduly) a mnohočetné neurofibromy na různých místech těla. U pacientů se dále může vyskytovat řada dalších lézí, jako kostní cysty, meningiomy, gliomy optiku, zvýšen je také výskyt feochromocytomu, rhabdomyosarkomu, Wilmsova tumoru a dalších nádorů.

GISTy se, podle různých studií, vyskytují u 5 – 25% pacientů s NF1. Odhaduje se, že tato choroba zvyšuje riziko vzniku GISTu 100 – 200x. Ty bývají u těchto pacientů typicky mnohočetné, většinou vřetenobuněčné, s nízkou mitotickou aktivitou a nízkým maligním potenciálem, přičemž nejčastěji postiženou částí trávicího traktu je tenké střevo (1-4). Ojediněle je pozorována koincidence s neuroendokrinním tumorem trávicího traktu (5, 6).

Převážná většina těchto GISTů je imunohistochemicky KIT-pozitivní, navíc často bývá patrná difúzní nebo fokální hyperplazie CD117-pozitivních interstitiálních Cajalových buněk.

Přestože v ojedinělých GISTech pacientů s NF1 byly prokázány mutace KIT nebo PDGFRA (7, 8), jde pravděpodobně jen o koincidenci neurofibromatózy s „běžným“ sporadickým GISTem, zatímco „pravé“ NF1-GISTy bývají KIT i PDGFRA wild type (9-13), a vznikají nejspíše somatickou inaktivací divoké alely NF1 v nádoru, což vede k aktivaci MAPK (14). Výsledky terapie imatinibem jsou neuspokojivé (15).

Literatura

 1. Levy AD, Patel N, Abbott RM, et al. Gastrointestinal stromal tumors in patients with neurofibromatosis: imaging features with clinicopathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 2004; 183(6): 1629-1636.
 2. Miettinen M, Kopczynski J, Makhlouf HR, et al. Gastrointestinal stromal tumors, intramural leiomyomas, and leiomyosarcomas in the duodenum: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 167 cases. Am J Surg Pathol 2003; 27(5): 625-641.
 3. Boldorini R, Tosoni A, Leutner M, et al. Multiple small intestinal stromal tumours in a patient with previously unrecognised neurofibromatosis type 1: immunohistochemical and ultrastructural evaluation. Pathology (Phila) 2001; 33(3): 390-395.
 4. Giuly JA, Picand R, Giuly D, Monges B, Nguyen-Cat R. Von Recklinghausen disease and gastrointestinal stromal tumors. Am J Surg 2003; 185(1): 86-87.
 5. Usui M, Matsuda S, Suzuki H, et al. Somatostatinoma of the papilla of Vater with multiple gastrointestinal stromal tumors in a patient with von Recklinghausen's disease. J Gastroenterol 2002; 37(11): 947-953.
 6. Kramer K, Siech M, Strater J, Aschoff AJ, Henne-Bruns D. [GI hemorrhage with fulminant shock induced by jejunal gastrointestinal stromal tumor (GIST) coincident with duodenal neuroendocrine carcinoma (NET) + neurofibromatosis (NF) -- case report and review of the literature]. Z Gastroenterol 2005; 43(3): 281-288.
 7. Yantiss RK, Rosenberg AE, Sarran L, Besmer P, Antonescu CR. Multiple gastrointestinal stromal tumors in type I neurofibromatosis: a pathologic and molecular study. Mod Pathol 2005; 18(4): 475-484.
 8. Takazawa Y, Sakurai S, Sakuma Y, et al. Gastrointestinal stromal tumors of neurofibromatosis type I (von Recklinghausen's disease). Am J Surg Pathol 2005; 29(6): 755-763.
 9. Kinoshita K, Hirota S, Isozaki K, et al. Absence of c-kit gene mutations in gastrointestinal stromal tumours from neurofibromatosis type 1 patients. J Pathol 2004; 202(1): 80-85.
 10. Kindblom LG, Andersson J, Sihto H, Joensuu H, Meis-Kindblom JM. NF1 associated gastrointestinal stromal tumors (GIST) have unique clinical and phenotypic and genotypic characteristics. Mod Pathol 2005; 18 suppl. 1): 109A.
 11. Andersson J, Sihto H, Meis-Kindblom JM, et al. NF1-associated gastrointestinal stromal tumors have unique clinical, phenotypic, and genotypic characteristics. Am J Surg Pathol 2005; 29(9): 1170-1176.
 12. Miettinen M, Fetsch JF, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors in patients with neurofibromatosis 1: a clinicopathologic and molecular genetic study of 45 cases. Am J Surg Pathol 2006; 30(1): 90-96.
 13. Nemoto H, Tate G, Schirinzi A, et al. Novel NF1 gene mutation in a Japanese patient with neurofibromatosis type 1 and a gastrointestinal stromal tumor. J Gastroenterol 2006; 41(4): 378-382.
 14. Maertens O, Prenen H, Debiec-Rychter M, et al. Molecular pathogenesis of multiple gastrointestinal stromal tumors in NF1 patients. Hum Mol Genet 2006; 15(6): 1015-1023.
 15. Mussi C, Schildhaus HU, Gronchi A, Wardelmann E, Hohenberger P. Therapeutic consequences from molecular biology for gastrointestinal stromal tumor patients affected by neurofibromatosis type 1. Clin Cancer Res 2008; 14(14): 4550-4555.

Index

 1. Familiární GIST
 2. Carneyho trias
 3. Carney – Stratakis syndrom
 4. Neurofibromatóza 1. typu
 5. Sporadický pediatrický GISTGIST