Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Molekulárně genetické a klinické varianty GIST

Sporadický pediatrický GIST

Gastrointestinální stromální tumory vyskytující se u mladých lidí, dětí, nebo dokonce již u novorozenců, tvoří zvláštní klinickou a pravděpodobně i biologickou skupinu nádorů morfologicky neodlišitelných od sporadických adultních GISTů.

Jde o vzácné léze, které jsou jen málo literárně dokumentovány, navíc jsou ve starší literatuře pravděpodobně hojně zaměňovány s leiomyocelulárními nádory. Většinou jde o predominantně epiteloidní nádory vyskytující se převážně u dívek v žaludečním antru.

Literární údaje o imunoprofilu pediatrických GISTů jsou značně nesourodé. Zatímco některé léze byly pozitivní pouze v průkazu vimentinu a antigenu CD34 (1), většina prací prokázala imunohistochemicky nebo ultrastrukturálně parciální neurální či neuroendokrinní diferenciaci v těchto tumorech (2-4). Průkaz exprese KIT proteinu byl negativní v jednom publikovaném případě kongenitálního GISTu (5), zatímco jiné, včetně dosud nejrozsáhlejší, studie infantilních a juvenilních gastrointestinálních stromálních tumorů prokázaly KIT protein téměř ve všech případech (tyto sestavy ovšem nezahrnovaly žádné GISTy kongenitální) (6-8).

Mutační analýzou bylo prokázáno, že GISTy u dětí (do 18 let) a u mladých dospělých (do 30 let) se od sebe liší, neboť mutace genů kódujících proteiny KIT a PDGFRA jsou výjimečnou událostí v dětských, převážně žaludečních, tumorech s převahou postižení děvčat, zatímco u mladých dospělých, u kterých se též stírá rozdíl mezi pohlavími, jsou tyto mutace často přítomné, což umožňuje předpokládat odlišnou patogenetickou cestu vzniku těchto nádorů (4, 6, 7). Je pravděpodobné, že aspoň některé GISTy dětského věku jsou součástí dosud nediagnostikované Carneyho triády nebo jiného syndromu. Navíc nelze v některých kazuistikách vyloučit, že mutace KIT nebo PDGFRA výjimečně zjištěné v GISTech dětského věku jsou ve skutečnosti germinální, a tedy patří spíše do skupiny familiárního GISTu (9). Kromě toho byla prokázána ztráta exprese podjednotky B enzymu sukcinátdehydrogenázy (SDHB) mitochondriálního komplexu II ve sporadických pediatrických GISTech a žaludečních stromálních tumorech Carneyho trias, narozdíl od adultních sporadických GISTů (včetně mladých dospělých starších 18 let), familiárních GISTů a GISTů asociovaných s neurofibromatózou 1. typu (10). V některých těchto KIT / PDGFRA wt pediatrických (méně často i adultních) GISTech byly prokázány germinální mutace SDHB, SDHC nebo SDHD (11).

Biologické chování je charakterizováno sklonem k metastazování do jater, ale poměrně dlouhou dobou přežívání (více než deset let) i při jaterním postižení (2, 6, 7, 12).

Literatura

 1. Terada R, Ito S, Akama F, et al. Clinical and histopathological features of colonic stromal tumor in a child. J Gastroenterol 2000; 35(6): 456-459.
 2. Kerr JZ, Hicks MJ, Nuchtern JG, et al. Gastrointestinal autonomic nerve tumors in the pediatric population: a report of four cases and a review of the literature. Cancer 1999; 85(1): 220-230.
 3. Kodet R, Snajdauf J, Smelhaus V. Gastrointestinal autonomic nerve tumor: a case report with electron microscopic and immunohistochemical analysis and review of the literature. Pediatr Pathol 1994; 14(6): 1005-1016.
 4. Li P, Wei J, West AB, et al. Epithelioid gastrointestinal stromal tumor of the stomach with liver metastases in a 12-year-old girl: aspiration cytology and molecular study. Pediatr Dev Pathol 2002; 5(4): 386-394.
 5. Bates AW, Feakins RM, Scheimberg I. Congenital gastrointestinal stromal tumour is morphologically indistinguishable from the adult form, but does not express CD117 and carries a favourable prognosis. Histopathology 2000; 37(4): 316-322.
 6. Miettinen M, Lasota J, Sobin LH. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach in children and young adults: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 44 cases with long-term follow-up and review of the literature. Am J Surg Pathol 2005; 29(10): 1373-1381.
 7. Prakash S, Sarran L, Socci N, et al. Gastrointestinal stromal tumors in children and young adults: a clinicopathologic, molecular, and genomic study of 15 cases and review of the literature. J Pediatr Hematol Oncol 2005; 27(4): 179-187.
 8. Price VE, Zielenska M, Chilton-MacNeill S, Smith CR, Pappo AS. Clinical and molecular characteristics of pediatric gastrointestinal stromal tumors (GISTs). Pediatr Blood Cancer 2005; 45(1): 20-24.
 9. Kuroiwa M, Hiwatari M, Hirato J, et al. Advanced-stage gastrointestinal stromal tumor treated with imatinib in a 12-year-old girl with a unique mutation of PDGFRA. J Pediatr Surg 2005; 40(11): 1798-1801.
 10. Gill AJ, Chou A, Vilain R, et al. Immunohistochemistry for SDHB divides gastrointestinal stromal tumors (GISTs) into 2 distinct types. Am J Surg Pathol 2010; 34(5): 636-644.
 11. Janeway KA, Kim SY, Lodish M, et al. Defects in succinate dehydrogenase in gastrointestinal stromal tumors lacking KIT and PDGFRA mutations. Proc Natl Acad Sci U S A 2011; 108(1): 314-318.
 12. Hayashi Y, Okazaki T, Yamataka A, et al. Gastrointestinal stromal tumor in a child and review of the literature. Pediatr Surg Int 2005; 21(11): 914-917.

Index

 1. Familiární GIST
 2. Carneyho trias
 3. Carney – Stratakis syndrom
 4. Neurofibromatóza 1. typu
 5. Sporadický pediatrický GISTGIST