Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Mesenchymom

Jednotka definovaná jako smíšený nádor tvořený nediferencovanou vřetenobuněčnou komponentou a aspoň dvěma dalšími mesenchymálními komponentami (kromě MPNST s heterologní diferenciací) byla v gastrointestinální lokalizaci popsána v ojedinělých kazuistikách, a to hlavně jako maligní mesenchymom (265-269). Odlišení od (E)GISTu je možné na základě důkladného samplingu a negativního průkazu imunohistochemických a molekulárně genetických markerů gastrointestinálního stromálního tumoru. Nicméně, současná WHO klasifikace měkkých tkání doporučuje tento termín nepoužívat a nahradit jej konkrétnější diagnózou ve vztahu k pozorované diferenciaci.

Index
GIST