Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Maligní fibrózní histiocytom

V GIT vzácně se vyskytující nádor (154-158), histologicky charakteru high-grade sarkomu, vodítkem jsou výraznější pleomorfie a alespoň fokální storiformní uspořádání, případně negativní průkaz imunoexprese KIT (10) a mutací KIT a PDGFRA genu. V současné době se však od této diagnostické jednotky, která v širším smyslu představuje odpadkový koš pro různé nediferencované pleomorfní sarkomy, upouští. Prakticky jedinou konzistentní jednotkou ve skupině MFH je angiomatoidní MFH, naopak zejména pleomorfní a storiformní MFH představoval heterogenní skupinu různých nádorů, které by dnes již díky imunohistochemii a molekulární genetice měly být přesněji diagnostikovány a zbylé, nezařaditelné nádory by měly být označeny jako „nediferencovaný pleomorfní sarkom, NOS“ (159). Podobně je tomu s jednotkami obrovskobuněčný MFH a inflamatorní MFH, v nichž se také dříve skrývaly tumory s dnes diagnostikovatelnou specifickou diferenciací. Nezařaditelné tumory s výše uvedenými obrazy by měly být diagnostikovány jako „nediferencovaný pleomorfní sarkom s obrovskými buňkami“, respektive „nediferencovaný pleomorfní sarkom s výrazným zánětem“. Myxoidní MFH je v současné době označován jako myxofibrosarkom (160).

Index
GIST