Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Myofibroblastom a myofibrosarkom

Jedná se o poměrně novou skupinu nádorů, která v gastrointestinální lokalizaci zatím není reprezentativněji popsána. Nádorové buňky jsou charakterizovány hybridními znaky fibroblastů a hladkosvalových buněk. V konvenční světelné mikroskopii jsou to vřetenité buňky se zašpičatělým jádrem a eosinofilní cytoplasmou uspořádané fascikulárně nebo storiformě, které narozdíl od fibroblastů vykazují imunohistochemickou pozitivitu v průkazu hladkosvalových markerů (hlavně SMA a MSA, méně desminu) při negativitě h-caldesmonu (odlišující je zase od GISTu a leiomyomu/leiomyosarkomu) (163). Ultrastrukturálně myofibroblasty charakterizuje přítomnost abundantního hrubého endoplasmatického retikula, myofilament s denzními tělísky a zejména nález fibronexu na plazmatické membráně (164-166).

Index
GIST