Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Desmoplastický tumor z malých kulatých buněk (desmoplastic small round cell tumor, DSRCT)

Tento peritoneálně lokalizovaný nádor může připomínat GIST zejména ve svých atypických variantách charakterizovaných difúzním uspořádáním, nízkým zastoupením desmoplastického stromatu, případně nedostatečně vyjádřené „malosti a kulatosti“ jeho nádorových buněk. V těchto případech správné diagnóze napomáhá jeho imunoprofil (pozitivita v průkazu cytokeratinů, EMA, desminu a NSE, a KIT negativita) a molekulárně genetický průkaz t(11,22) s fúzí EWS a WT1 genu (10, 230-233). V atypických případech však mohou být některé z imunohistochemických markerů negativní a tumor může být definován pouze molekulárně geneticky (234). Existují však i tumory s mutací charakteristickou pro DSRCT, které však mají odlišné cytologické vlastnosti a lepší prognózu. Otázka přesné klasifikace těchto vzácných atypických variant dosud nebyla uspokojivě vyřešena (235).

Index
GIST