Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Intraabdominální myositis ossificans (heterotopická ossifikace mesenteria)

Tumoriformní léze dosud popsaná jen v několika případech (242-248), charakterizovaná ektopickou novotvorbou kosti v měkkých tkáních mesenteria, často s rychlým vznikem v reakci na předcházející poranění či operaci. Diferenciálně diagnostické obtíže může činit zejména při vyšetřování drobných vzorků tvořených převážně mesenchymální vřetenobuněčnou komponentou. Vzhledem k časté přítomnosti „krajkovitého“ osteoidu v této lézi je někdy obtížné její odlišení od extraskeletálního osteosarkomu. Ve prospěch nenádorové léze zde hovoří zonální uspořádání obdobné jako u osifikující myositidy (centrální proliferace myofibroblastů okolo okrsků steatonekrózy přecházející přes chrupavčitou zónu do periferního osifikujícího lemu) a benigní vzhled osteoblastů tvořících osteoid (249, 250).

Index
GIST