Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Sklerozující mesenteritida, retraktilní mesenteritida, mesenteriální lipodystrofie a mesenteriální pannikulitida

Pravděpodobně jde o různé projevy téže choroby, která může makroskopicky tumoriformním rozšířením mesenteria mimikovat (extra)gastrointestinální stromální tumor. Histologický obraz tvořený fibrózou, steatonekrózou a chronickou zánětlivou infiltrací s příměsí lipofágů (přičemž vzájemný poměr těchto složek se odráží v jednotlivých synonymních názvech této léze) je však celkem charakteristický (260-264).

Index
GIST