Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Maligní nádor pochvy periferního nervu (MPNST)

Vzhledem ke své málo charakteristické morfologii a časté S100 protein negativitě může způsobovat nesnáze při odlišení od KIT-negativního GISTu (23). Molekulárně genetické vyšetření může rozhodnout sporné případy.

Index
GIST