Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Leiomyomatosis peritonealis disseminata

Afekce postihující téměř výhradně hormonálně aktivní ženy a projevující se vícečetnými peritoneálními ložisky histologicky připomínajícími uterinní leiomyom (238, 239). Vzácně byly popsány maligní transformace této léze. Je však otázkou, kolik z případů, zejména mužů (240) a postmenopausálních žen, s případným dominantním tumorem v kontaktu s trávicí trubicí (241), publikovaných v pre-KIT éře ve skutečnosti představovalo disseminovaný GIST. Odlišení je obdobné jako u leiomyomu a leiomyosarkomu.

Index
GIST