Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Perineuriom

V GIT jde o poměrně vzácně publikované tumory (30-32), které jsou, kromě celulárních charakteristik představovaných dlouhými zvlněnými vřetenitými buňkami, odlišitelné na základě KIT-negativity a EMA- a claudin-pozitivity (19).

Index
GIST