Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

PEComy

Bonettim definovaná skupina nádorů se širokým spektrem histologických obrazů (188, 189), jejíž zástupci se mohou vyskytovat v dutině břišní (190-199), přičemž se mohou chovat i maligně (200, 201), a to i navzdory svému cytologicky benignímu vzhledu (202). Zatímco angiomyolipom (AML) většinou díky své tridirekcionální diferenciaci nečiní větší diagnostické obtíže (190-192), nádory bez lipomatózní a vaskulární komponenty, ať už epiteloidní monotypický angiomyolipom (PECom v užším smyslu) nebo nádory s převažující vřetenobuněčnou komponentou, mohou výrazně napodobovat GIST (193-197). Charakteristická je, kromě KIT-negativity, koexprese melanocytárních a hladkosvalových markerů při negativním průkazu S100 proteinu, s převažující melanocytární diferenciací v epiteloidních partiích, a hladkosvalovou v komponentě vřetenobuněčné. PEComy s výraznou predominancí lipomatózní komponenty (lipomatózní angiomyolipomy) lze zase odlišit od dobře diferencovaných liposarkomů na základě absence amplifikace mdm2 a CDK4 v AML (203, 204). Navíc byla v různých typech PEComů z různých lokalizací prokázána exprese CD1a (205). Asociace některých nádorů ze skupiny PEComů s tuberózní sklerózou, stejně jako častá delece 16p obsahující gen TSC2 v „nesyndromových“ PEComech, svědčí pro oprávněnost existence této, z morfologického hlediska značně heterogenní, diagnostické jednotky (206, 207).

Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
Obr.3
Obr.3
Obr.4
Obr.4
Obr.5
Obr.5
 

Index
GIST