Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Submukózní fibrózní nodulus tenkého střeva asociovaný s NSAID

Recentně publikovaná léze s nejasným vztahem k Vaňkovu tumoru a benignímu fibroblastickému polypu. Histologicky jde o hypocelulární vřetenobuněčnou lézi s kolagenózním stromatem s fokálními kalcifikacemi, mírnou ložiskovou lymfoplasmocytární zánětlivou infiltrací bez eosinofilů nebo jen s jejich minimální příměsí, bez tvorby koncentrických formací vřetenitých buněk (56).

Index
GIST