Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Nodulární fasciitida, proliferativní fasciitida a proliferativní myositida

Tyto pseudosarkomatózní proliferace mohou v abdominální lokalizaci vzácně napodobovat GIST či EGIST díky své často poměrně vysoké mitotické aktivitě, zejména v celulárních variantách, případně při myxoidní přeměně stromatu, zvláště spojené s přítomností ganglioidních buněk vzdáleně připomínajících mnohojaderné buňky vyskytující se u GISTu s PDGFRA mutací. Klíčem ke správné diagnóze je absence atypických hyperchromních jader (i při mitotické aktivitě), průkaz myofibroblastického charakteru proliferujících buněk a KIT-negativita případně kombinovaná s negativním průkazem mutací KIT a PDGFRA (165-167).

Index
GIST