Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Glomus tumor

Klasický nádor z epiteloidních glomových buněk může být zaměněn s kulatobuněčnou variantou epiteloidního GISTu, glomangiomyom obsahující vřetenobuněčnou komponentu i s vřetenobuněčným GISTem. Pomocnými znaky je pericelulární retikulinová síť v glomus tumoru, z imunohistochemie KIT-negativita glomových buněk. Jejich pozitivita v průkazu hladkosvalových markerů (calponin, h-caldesmon a hladkosvalový aktin) je sdílena oběma nádory (117-119).

Index
GIST