Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Extrauterinní endometriální stromální sarkom

ESS se může vyskytovat v abdominální/gastrointestinální lokalizaci při rozsevu primárního genitálního nádoru (270) nebo i primárně, zejména na podkladě endometriózy (271). Monomorfní difúzní populace menších kulatých až oválných buněk s malým množstvím slabě eosinofilní cytoplasmy a vaskulatura připomínající spirální arterioly normálního endometria většinou umožňuje odlišení od GISTu. Pomocným znakem je CD10-pozitivita nádorových buněk (272).

Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
 

Index
GIST