Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Angiosarkom

Může se vyskytovat v GIT jako primární i metastatický tumor, často multicentrický (208, 209), přičemž jeho epiteloidní a vřetenobuněčné varianty hrozí záměnou za karcinom nebo GIST, k čemuž přispívá i případná pozitivita angiosarkomu v imunohistochemickém průkazu cytokeratinů (210) a KIT-proteinu (10). Rozlišení umožní imunohistochemický průkaz endoteliálních markerů (factor VIII-RAg, CD31, CD34, Fli-1) (211) a nález tvorby vaskulárních lumin, alespoň na celulární úrovni.

Index
GIST