Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Morfologie GIST

Detail obrázku

Schema RK
Obr.1

Legenda:
I – V: extracelulární Ig-like domény
TK1, TK2: intracelulární dvoudílná tyrosinkinázová doména
1-21: čísla exonů
EC: extracelulární kompartment
IC: intracelulární kompartment
BM: buněčná membrána

upraveno podle:
Kawagishi J, Kumabe T, Yoshimoto T, Yamamoto T. Structure, organization, and transcription units of the human α-Platelet-Derived Growth Factor Receptor gene, PDGFRA. Genomics 1995;30,224-232.

Zpět do textu
GIST