Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Morfologie GIST

Detail obrázku

Obr.12
Ultrastruktura skeinoidních vláken v GISTu
Obr.12

Zpět do textu
GIST