Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Morfologie GIST

Detail obrázku

Obr.6
Epiteloidní GIST, sklerózující syncytiální.
Obr.6

Zpět do textu
GIST