Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Morfologie GIST

Detail obrázku

Obr.4
Vřetenobuněčný GIST, hypercelulární.
Obr.4

Zpět do textu
GIST