Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Morfologie GIST

Detail obrázku

Obr.3
Vřetenobuněčný GIST, palisádovaný vakuolizovaný.
Obr.3

Zpět do textu
GIST