Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/GIST