Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.3
... a cévy imponující jako součást nádoru.
Obr.3

Zpět do textu
GIST