Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Gastrointestinální stromální tumor (GIST)

Autoři:

Doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D., MUDr. Zdeněk Linke, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., RNDr. Radek Šíma, Ph.D., Prof. MUDr. Michal Michal, prim. MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D., RNDr. Petr Grossmann, RNDr. Václava Smitková

Pracoviště:

ŠPAÚ FN a LF UK Plzeň, Bioptická laboratoř Plzeň,
Radioterapeuticko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Motol


Poslední aktualizace: 11. října 2013


Nádory.czGIST