Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.2
Při druhém čtení biopsie vzbudila podezření charakteristická „endometrioidní“ vaskulatura tumoru, toto bylo dále podpořeno KIT-negativitou a CD10-pozitivitou nádorových buněk. Následně byla z Národního onkologického registru získána informace, že pacientka prodělala o 22 let dříve hysterektomii pro endometriální stromální sarkom.
Obr.2

Zpět do textu
GIST