Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.1
Tento tumor tvořený malými oválnými až vřetenitými buňkami byl zasílajícím patologem odečten jako GIST.
Obr.1

Zpět do textu
GIST