Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.5
Tento epiteloidní PECom připomína spíše epiteloidní GIST.
Obr.5

Zpět do textu
GIST