Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.2
V některých partiích však obsahoval lipomatózní komponentu ...
Obr.2

Zpět do textu
GIST