Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.1
Tento nádor byl zasílajícím patologem odečten jako leiomyosarkom.
Obr.1

Zpět do textu
GIST