Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.2
Při větším zvětšení je však jasně patrná proliferace vřetenitých buněk s objemnou eosinofilní cytoplasmou, nezřetelnými buněčnými hranicemi a oválnými jádry, které připomínají fibroblasty. (Snímek získán laskavostí MUDr. Michala Zámečníka.)
Obr.2

Zpět do textu
GIST