Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Detail obrázku

Obr.2
Leiomyosarkom je tvořen atypickými buňkami s výraznou mitotickou aktivitou a eosinofilní cytoplasmou.
Obr.2

Zpět do textu
GIST